O podjetju
Guruji
Svetovanje

 

Poslanstvo

Osnovna usmeritev
Primarna dejavnost družbe Guru, informacijske tehnologije d.o.o., je usmerjena v razvoj informacijskih tehnologij, predvsem na podlagi operacijskega sistema GNU/Linux. Sem sodi načrtovanje, razvoj in vpeljava informacijskih sistemov z uporabo najnovejših tehnologij, kakor tudi splošen pregled in vpeljavo novih smernic moderne informacijske tehnologije.

Dodatna usmeritev
Poleg razvoja nudi družba Guru d.o.o. kakovostno svetovanje na področjih razvoja in vpeljave sodobnih informacijskih sistemov, hkrati pa podaja vpogled v aktualne spremembe na tem področju tudi za vodstvene kadre podjetij. Usmerja se predvsem v razvoj rešitev na področju GNU/Linuxa, vendar pa pokriva dovolj širok spekter znanja tudi na vseh ostalih informacijskih sistemih.

Sodelovanje
Družba Guru d.o.o. sodeluje z visoko izobraženimi strokovnjaki, kar ji omogoča hiter odziv na spremembe na področju razvoja informacijskih sistemov in vključevanje sprememb v svoje rešitve in izobraževanje, hkrati pa pokriva širok spekter najrazličnejših rešitev in tehnologij. Svetovalne aktivnosti družbe so podprte z dolgoletnimi izkušnjami pri razvojih različnih informacijskih sistemo v.

© Copyright 2002 - 2018 Guru, Informacijske tehnologije, d.o.o.